Tạ Cắt Kế Hoạch Ăn Kiêng

Tạ Cắt Kế Hoạch Ăn Kiêng Tạ Cắt Kế Hoạch Ăn Kiêng 2 Tạ Cắt Kế Hoạch Ăn Kiêng 3

Liên Quan Nhiều Hơn

 

lựa chọn tạ cắt ăn kế hoạch valueSocial MediaSocial Mediaoption

AnswerFastin là một chất kích thích với sức mạnh để kích thích sự trao đổi thần kinh tạ cắt ăn kế hoạch hệ thống của quy tắc mà không có nhân quả dây thần kinh hải Ly Nước bồn chồn chăm sóc một số kỳ lạ chất kích thích cùng trên thị trường hiện nay

Bạn Sẽ Nhận Được Một Email Tạ Cắt Ăn Kế Hoạch Ngay Tại

Một ngẫu nhiên giả dược nghiên cứu kiểm soát được thực hiện trong bự con người lớn để thẩm phán phentermine (PHE)/topiramate mở rộng hành (A ER) (7,5 mg/46 mg HOẶC 15 mg/92 miligam ), PHE solo (7.5 HOẶC 15 miligam ), Oregon A ER không kèm (46 HOẶC 92 mg). Đối tượng ( n = 756) là chất béo người lớn (BMI > 30 và < 45 kg/m 2) người đã chia thành 7 xử lý nhóm cho chiều dài của 28 tuần. Nói chung, đã có 7 đối tượng (0.9%) rằng đã có Một tỉnh táo PHƠI chỉ đơn thuần là không hợp lý antiophthalmic yếu tố kết quả của điều kiện xử lý. Một ngưng giá trị 12,5% là do một TEAE., Hơn nữa đối tượng khi những PHEN/A ER 7.5/46 (15.1%) và PHEN/A ER 15/92 (21.3%) hơn giả dược (7.5%) bị gián đoạn các nghiên cứu do một TEAE. Nhất park TEAEs khi hai PHE/A ER nhóm (7.5/46 và 15/92 mg) đã dị cảm (16% và 23.1%) khô nói chuyện (13.2% và 18.5%), đau đầu (15.1% và 15.7%), táo bón (6.6% và 15.7%) giác hương vị (8.5% và 14.8%) và trên bến di căn mảnh đất lây (13.2% và 13%). Topiramate là có khả năng gây bệnh cho dị cảm, kể từ khi công nghệ thông tin đã được báo cáo ở 11.3% và 22.,4% của đối tượng hời topiramate một mình (46 và 92 miligam, rẽ ). Dị cảm giá cũng đồng nghĩa nguyên tử số 49 giả dược (3.7%) và phentermine [2.8% (7,5 mg) và 4,6% (15 miligam ), tương ứng]. Ngoại trừ táo bón (báo cáo số nguyên tử 49 8.3% của giả dược aggroup ), tỷ lệ đối tượng báo cáo một TEAE đã được hoặc là cùng một Ly Nước cao hơn số nguyên tử 49 các tổ hợp liều so với mỗi người một mình [ 63C]., Một tương tự thống kê phân phối của TEAE đã được báo cáo số nguyên tử 49 một 56-tuần làm việc bất thường kiểm soát giả dược Giai đoạn III thử nghiệm trong tròn người lớn với loại II tạ cắt ăn kế hoạch bệnh tiểu đường dân ( n = 518). Ở đây chiêm ngưỡng giả dược đã được so sánh với PHE/A ER 15 mg/92 miligam (hàng ngày) HOẶC PHE/A ER 7,5 mg/46 miligam (hàng ngày). Có 58 triệu chứng sự kiện khi 17 (học giả dược, n = 5; PHE/A ER 15 mg/92 miligam, n = 12). Trong 56 của 58 các sự kiện, đối tượng đã lấy sulfonylurea đồng thời., Mười của các sự kiện trong 3 đối tượng đã khuyên liên quan đến PHE/A ER [ 64C].

Mất Cân Bây Giờ